Ще хванем ли зелената вълна в информационните и комуникационните технологии?

Зелени технологии
Време за четене: 6 минути

Мода или неотложна необходимост са зелените технологии в бизнеса и в частност в ИКТ

През последните години усилено се заговори за така наречените „зелени технологии“ и тяхното прилагане във всички области на живота. Дори изложението за информационни и комуникационни технологии БАИТ ЕКСПО 2008 тази година също се провежда под девиза „Технологията следва природата“, което е отново пропагандиране на идеята за „зелени технологии“. И все пак кои технологии са „зелени“? Какво общо имат те с хардуера, софтуера и комуникациите? Защо зелените технологии са важни и имат бъдеще?

Някои тревожни факти

Знаете ли, че:

 • Една-единствена GSM батерия изхвърлена директно в природата замърсява 600 000 литра вода (това се равнява на 1/3 от вместимостта на басейн с олимпийски размери).
 • Рециклирането на един тон хартия спасява 17 дървета, 2 барела петрол (достатъчен за изминаването на над 3000 километра с автомобил), 4100 киловатчаса енергия (достатъчно за 6 месеца използване от средно домакинство) и 27,2 кг отпадъци във въздуха.
 • Рециклирането на стъкло, вместо правенето му от кварцов пясък намалява отпадъците от минна дейност със 70%, използването на вода с 50% и замърсяването на въздуха с 20%.
 • Американците изхвърлят толкова алуминии, че за 3 месеца могат да се събере достатъчно за ново изграждане на всички самолети от търговския им флот.
 • Рециклирането създава 6 пъти повече работни места отколкото изсичането на гори.
 • Над 80% от изхвърляните отпадъци от американците могат да се рециклират, а реално се рециклират само 28%.
 • Ако се рециклират вестниците само от един неделен брой в САЩ ще бъдат спасени 550 000 дървета, а за цяла година – 26 милиона дървета.
 • Енергията спестена всяка година чрез рециклиране на стомана в САЩ е равна на електричеството използвано от 18 милиона домакинства.

Много подобни факти могат да се намерят в Интернет за отделни държави. За съжаление, не успях да намеря такива за България. Затова предлагам някои от тези за САЩ, за да навлезем лесно в идеята и да осъзнаем важността от зелените технологии. И все пак какво са

Зелените технологии

Зелените технологии са технологии, които предпазват околната среда чрез ефективно използване на природните ресурси посредством намаляване на вредните и опасни материали, увеличаване на енергийната ефективност на производството, доставката и употребата на продукти, внедряване на методи за безопасно рециклиране и разграждане на продукти, които са излезли от употреба.

Внедряването на зелени технологии е комплексен проблем, който включва синхронизирано управление на ресурсите, работната сила и самите „зелени“ продукти и услуги, които са краен резултат на човешката дейност.

Като частен случай на напредък при прилагането на зелени технологии, могат да се разгледат и съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

История

Идеята за зелените технологии при използване на ИКТ съзнателно или не винаги е съпътствала разработването на нови компютърни продукти. Оптимизирането на потреблението на електроенергия, предпазването на служителите на тяхното работно място и на околната среда са част от задачите на инженерите във всеки съвременен проект. Въпреки това основополагаща роля в тази насока изиграва създаването на програмата Energy Star от американската Агенция за Защита на Околната Среда (US EPA – http://www.epa.gov/) през 1992 г. Energy Star определя правила за енергийна ефективност при използване на монитори, климатици и други масови електроуреди. Програмата въвежда идеята за режим на заспиване (sleep mode), при който уредите могат частично или напълно да се изключват, когато не са използвани за определено време. Скоро след Energy Star се появяват първите публикации за зелени технологии при ИКТ, които дават и насока за целта и прилагането им, а те са последвани от създаването на организации за сертифициране.

Зелени технологии в ИКТ на практика

Зелените технологии могат да се използват във всички области на ИКТ чрез няколко разпространени и вече наложили се методи в хардуера, софтуера и комуникациите.

Зелени технологии при хардуера

 • Управление на използването на електроенергия чрез намаляване на напрежението, изключване на ненужни в момента хардуерни компоненти или цели компютърни системи и периферия, преминаване в режим на приспиване (sleep) или хибернация (hibernate).
 • Подобряване на ефективността при токозахранващите устройства чрез намаляване на преобразуването на електроенергия в топлинна енергия.
 • Използване на по-малки и по-бързи хард-дискове, които консумират по-малко енергия за въртящите се части
 • Използване на терминални клиенти със споделена видео карта, видео карта вградена в дънната платка или такава с по-ниска производителност без собствен вентилатор
 • Замяна на мониторите с електронно-лъчева тръба с LCD или LED монитори, които консумират много по-малко енергия поради технологията си на създаване на изображението.
 • Възможно най-ниско ниво на излъчване при предаване на радиосигнали и замяна на аналоговите технологии с цифрови.

Всички материали в хардуерни компютърни и комуникационни компоненти подлежат на цялостно рециклиране или унищожаване и не трябва да бъдат изхвърляни директно в околната среда, тъй като могат да съдържат олово, живак и други опасни за природата и човешкия организъм съставки. Рециклирането и намаляването на употребата на консумативи като хартия, батерии и глави и касети за принтери също е част от идеята на зелените технологии.

Зелени технологии при софтуера

Зелените технологии при хардуера често са съпътствани с прилагането на зелени технологии в управляващия го софтуер. Основните зелените технологии при софтуера са:

 • Вируализация – използване на ресурсите на един и същ физически хардуер от няколко логически системи разположени върху него. При виртуализацията няколко компютърни системи могат да бъдат прехвърлени от стария им хардуер и да работят напълно самостоятелно върху само една машина. Така се спестява електроенергия и средства за компоненти.
 • Безхартиен офис – компютърна електронна среда за създаване, обработване, съхранение и споделяне на документи в електронен вид, без използване на хартиени носители. Внедряването на текстообработка, електронни таблици, оптично разпознаване на символи, електронна поща, индексиране на информацията, електронно архивиране и др. компютърни и онлайн технологии открива нови възможности за бърза и висока възвращаемост на инвестициите, без увреждане на околната среда.
 • Теле-конференции и уеб-конференции – провеждане на събрания, конференции, обучения, семинари и други виртуални срещи чрез използване на модерни телекомуникационни технологии и Интернет. Присъстващите не трябва да напускат офиса си и местоположението не е от значение, тъй като използват специализиран софтуер за пренос на глас, видео или друга информация. Така се намалява замърсяването на околната среда чрез избягване на излишни пътувания на служителите, амортизация на автомобилите и др. Спестява се време за други дейности и резултата е висока ефективност.
 • Отдалечено управление на софтуер – подобен метод на теле-конференциите, но при него се използва специализиран софтуер за отдалечен достъп до клиентски компютри и сървъри, за да бъдат наблюдавани или управлявани.
 • Глас по IP (VOIP – Voice Over IP) – използва наличната мрежова структура на организацията или телекома и не се налага дублиране на каналите за комуникация. По този начин се спестява значително количество електроенергия и материали необходими за изграждане на дублираща комуникационна мрежа.

Бъдещето на зелените технологии

Кратката история на зелените технологии е доказала, че внедряването им води до изцяло положителни резултати. За съжаление, възвращаемостта на инвестициите при тях не е толкова бърза колкото биха желали бизнеса и обществото. Често зелените технологии се използват по-скоро като маркетингов похват за привличане на клиентите отколкото с ясното съзнание на бизнеса и държавата за отговорност пред бъдещите поколения. Въпреки това, инвестирането на милиарди долари в производството на чиста електроенергия, преработването на промишлени и домакински отпадъци и дългосрочните планове на много от големите компании и организации в тази насока, подкрепяни от държавните институции, ще доведат до постепенното поевтиняване и достъпност до зелените технологии. Твърде вероятно е с времето да се наложи култура на потреблението, която да накара всички фирми и организации да внедряват и използват активно само приятелски настроени към околната среда материали и продукти. Ако това се случи, то бъдещите поколения няма да бъдат част от антиутопията за унищожена природа и изцяло изчерпани ресурси, налагана дълго време от популярни книги и филми през 80-те и 90-те години.

Какво да правим ние?

Тъй като вече сте прочели тази статия, то вероятно сте осъзнали, че човешката дейност нанася огромни щети върху природата и нейните ресурси, в частност чрез изхвърлянето на хардуерни компоненти и неправилното използване на ИКТ продукти. Внедряването на зелени технологии безспорно може да реши редица екологични проблеми и подобри качеството на живота на всеки отделен човек и на обществото като цяло, независимо дали става дума за богата или бедна страна.

Трудно е да се отговори на въпроса „Какво да направя аз за опазване на околната среда?“, тъй като отговора може да бъде различен за всеки от нас според неговото социално положение, среда, възможности и др. Все пак, всеки от нас може да започне да се справя с малките неща – фаса от цигара или хартийката изхвърлени лекомислено на улицата, изгасянето на ненужното осветление у дома или в офиса, резделното събиране и изхвърляне на домакинските и офис отпадъци, когато това е възможно и т.н. И нека не забравяме, че зелените технологии могат да бъдат навсякъде, ако ние им позволим да бъдат там…

Може да харесате още...