Изборът на жена – библейският пример

Пръстени върху Библия
Време за четене: 5 минути

Когато четем историята за слугата на Авраам, който отиде да избере жена за Исаак от Ханаан, обикновено се съсредоточаваме върху въпроса: „Дали е нормално днес родителите да избират жена на сина си така?“ и мнозина се възмущават. В тази история обаче има много повече.

(Жена ми ме посъветва да включа и стиховете, за тези, които ги мързи да си отворят Библията. Не е ли жалко, че трябва да мисля и за това?)

1. Авраам избра правилния човек.

Авраам не изпрати когото и да е да му свърши работата. Той изпрати слуга, който се боеше от неговия Бог и му беше верен. Дали днес можем да разчитаме на хората около нас, които казват, че са християни? Колко от тях биха свършили нещата, които ги молим без да мрънкат, а с уважение и любов?

„Тогава каза: Господи, Боже на господаря ми Авраама, дай ми, моля, добър успех днес и покажи благост към господаря ми Авраама.“ (Бит.24:12)

2. Авраам се доверяваше на реални, а не на отнесени хора.

Слугата на Авраам знаеше какво е красива жена и избра точно такава. Някои християни днес са толкова далеч от нормалния свят (свръхдуховни), че даже избягват да си мислят по такива въпроси. Не е грях да знаеш какви са нещата около теб и да ги наричаш с истинските им имена.

„Момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал; тя, като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи.“ (Бит. 24:16)

3. Ревека беше трудолюбива.

Слугата на Авраам избра не само красива, но и трудолюбива жена. Всяка камила може да изпие по около 100 литра вода. (Бит. 24:22) Колко ли време е отнело на Ревека да напои десетте камили като извлича вода от кладенеца? Някои младежи и девойки днес ги мързи да си отворят Библията, или да натиснат бутона OFF на телевизора.

„И като му даде доволно да пие, рече: И за камилите ти ще налея догде се напоят.“ (Бит 24:19)

„Като напоиха камилите,…“ (Бит 24:22)

4. Ревека беше умна.

Слугата на Аваам видя, че жената беше умна – не му отказа около 120 грама злато, въпреки че от нея не се изискваше нищо друго. (Бит. 24:22) Не беше и горда да ги приеме, както много християни днес са. „Ооо, аз ще го направя безплатно за теб, защото съм християнин.“ Ако някой може да ти плати, а ти предлагаш продукт или услуга, защо да се отказваш от добра и честна печалба. Трябва нещо да не ти е наред. Още повече, ако е явно благословение, което надхвърля очакванията ти.

„Като напоиха камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикли злато, …“ (Бит. 24:22)

5. Ревека беше мъдра търговка и гостолюбива.

Тя предложи на слугата на Араам и другите слуги, място за спане и храна – за него и за камилите, защото разбра, че е добронамерен. Знаеше къде да дава времето си с пари и без пари и на кого да служи.

„Рече му още: Има у нас и слама, и храна доволно, и място за пренощуване.“ (Бит. 24:25)

Няма място за почти цялата Притча 31. Затова си прочетете текста отделно: Притчи 31:10-31

6. Ревека имаше прекрасна приятелска връзка с майка си.

Девойката изтича и и разказа всичко, а не като някои псевдохристияни-тийнейджъри днес – „Те дъртите не разбират.“ Хей, нарушавате петата заповед! Ако родителите ти са християни, те ще имат приятелска връзка с теб винаги – в добро и в зло.

„А момата се завтече, та разказа тия неща на майка си.“ (Бит. 24:28)

7. Ревека беше от добро семейство.

Не само девойката беше красива, умна и гостолюбива, но и цялото ѝ семейство бяха разумни и гостолюбиви. Те се впечатлиха от това, че този човек благодари на Бога и почита Него и господаря си Авраам. Имаха специално отношение на почит към тези, които служат на живия Бог. Добрите снахи не идват от лоши домове.

„И рече му: Влез, ти, благословен от Господа; защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите.

И тъй, човекът влезе вкъщи; а Лаван разтовари камилите му и даде слама и храна за камилите, и вода за умиване неговите нозе и нозете на хората, които бяха с него. (Бит. 24:31-32)

8. Семейството на Ревека я обичаше силно, но също зачиташе мнението ѝ.

Родителите на Ревека не бяха тирани. Те живееха в разбиране и любов – едва се разделиха с нея, и постоянно я благославяха. Какъв модел за дом и семейство, а? Колко девойки днес бързат да напуснат „тиранията на родителите си“ или пък родителите гледат да се отърват от дъщерите си „по сметка“? Определено тази девойка беше видяла какво означава добра семейна среда и щеше да приложи знанията си в новия дом.

„А брат й и майка й казаха: Нека поседи момата с нас известно време, най-малко десетина дни, после нека иде.“ (Бит. 24:55)

„А те рекоха: Да повикаме момата и да я попитаме, какво ще каже.  И тъй, повикаха Ревека и рекоха й: Отиваш ли с тоя човек? А тя рече: Отивам.“(Бит. 24:57, 58)

„И благословиха Ревека, като й рекоха: Сестро наша, да се родят от тебе хиляди по десет хиляди и потомството ти да завладее портата на ненавистниците си.“ (Бит. 24:60)

9. Ревека обичаше да служи и да дава.

Тя беше от богато семейство. Имаше лична бавачка (слугиня). Не само имаше една слугиня, а поне няколко. И въпреки това тя не беше горда и послужи на слугата на Авраам! Причината за всичко, което правеше не беше користна – тя имаше пари. Богатството може да бъде благословение, а не поквара. В историята виждаме едно щастливо богато семейство, което обича Бога. Някои християни лицемерно бягат от богатството. Проблемът не е в богатството, а в сърцето ти и почитането на Божия закон.

„И така, изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и Авраамовия слуга с хората му.“ (Бит. 24:59)

„И Ревека и слугите й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така, слугата взе Ревека и си замина.“ (Бит. 24:61)

10. Исаак определено имаше причина да се влюби в Ревека.

Е, как Исаак няма да обикне такава жена и как няма да му е утеха. Ако се намери такава девойка и един младеж я пропусне, вероятно ще трябва да се чувства като най-големия глупак във вселената.

„Тогава Исаак въведе Ревека в шатъра на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исаак се утеши след смъртта на майка си.“ (Бит.24:67)

Изглежда понякога родителите, които са истински християни трябва малко да съжаляват, че все още нямат шанс да избират съпруга на синовете си, а не да ги оставят да се лутат в предбрачни срещи. Но може би в нашето псевдохристиянско общество така е по-добре, защото не се приема словото:

„Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.“ (Евр. 13:4)

Ти можеш да промениш това, чрез личния си живот, ако си тийнейджър или в живота на децата си, ако си родител.

Автор:
Ивайло Тинчев
(Този материал е публикуван и страницата ми във Facbook – http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150359096134765)

Може да харесате още...