Ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината?

Жена със завързани очи
Време за четене: 3 минути

Случвало ли ти се е докато се къпеш под душ да затвориш очи за кратко, докато миеш главата си, за да не влиза шампоан в очите ти, а когато ги отвориш, да установиш, че вече гледаш в съвсем друга посока от първоначалната? На мен ми се е случвало.

Сещам се и за една игра, в която играчът, на когото са завързали очите, се завърта няколко пъти докато всички наоколо стоят на едно място и после той трябва да открие точно определен човек, чиято позиция е запомнил. След завъртането, в началото е напълно неориентиран и ако всички мълчат минава доста време докато чрез напипване установи кой играч къде се намира и накъде да тръгне, за да открие запомнения.

Оставяйки Божия закон и Божията воля за живота си хората често попадат в същата ситуация със завързаните очи – но в този случай не е просто игра и последствията обикновено са много сериозни, понякога за цял живот. Отхвърляйки духовната светлина на Божието слово, която ни позволява да видим реалността отвъд пожеланията, страстите и злободневието, изведнъж можем да установявим, че сме като със завързани очи – не знаем къде сме, как сме попаднали там и в каква посока е верният път, ако въобще е останал такъв. Моралният ни компас може да се върти като полудял, защото магнитите около него в този свят са много. А може и въобще да сме захвърлили компаса, защото сме решили, че сме по-мъдри от Твореца, който ни го е дал. Така можем да загубим представа кое е добро и зло, важно и безсмислено, и да не знаем какво да правим или да не правим в определена ситуация. Или пък може да се заблуждаваме, че всичко е наред докато не стане твърде късно.

Бог казва „Не убивай!“ и ако си мислиш, че като си завържеш очите за тази заповед за някое убийство, ще си решиш проблема, то жестоко се лъжеш. Последствията ще са тежки и в момента на извършване на престъплението/греха, и след това. Или, Бог казва „Не прелюбодействай!“, а ти си мислиш, че като имаш една малка афера за една вечер извън брака си, ще се отървеш, но накрая много вероятно ще се окажеш в ситуацията да разбиеш завинаги семейството и взаимоотношенията си с много хора, които обичаш. Ако пък прочетеш „Не позволявай на нищо да владее над теб“, а позволиш на порнографията, алкохолът или наркотиците да вземат власт над живота ти, едва ли и това ще завърши добре. Ако мразиш, ще страдаш. Ако не простиш, ще страдаш. Ако клюкариш, ще страдаш…

Всички ние минаваме през много неща в живота си, но ако завързваме очите си към доказаните вечни истини, не можем да очакваме нищо друго освен страдание и болка, както за самите нас, така и за обществото ни. Ръководството за употреба се пише от създателя и при неправилно използване, следва повреда или пълна загуба на създаденото. Ако завързваш очите си за Божието слово и закон за човешкия живот, които Създателят е дал, объркването ще е най-малкото, което ще последва.

Объркан ли си? Не знаеш ли защо си там където си и къде е изходът? Помисли си. Може би очите ти са все още завързани и в тъмнина, закрити за Този, който вижда всичко и вече е казал какво е добро и зло за теб, но ти си избрал да го пренебрегнеш.

 


„Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината?“
Матей 6:22-23

„Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми.“
Псалом 119:105

„Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водите под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, и Който показвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.“
Второзаконие 5:8-10

Може да харесате още...